CladBoy

CladBoy er en modulbasert og allsidig vakuumløfteanordning til å montere sandwichtakpaneler og veggpaneler. Det oppladbare batteriet sørger for at du kan arbeide en hel dag mens ladingen skjer over natten.

På grunn av det modulbaserte konseptet kan CladBoy raskt tilpasses ulike bruksformål, for eksempel installasjon av:

  • Takpaneler med lengder fra 3 til 24 meter, både på skrå og flate tak.
  • Veggpaneler kan monteres horisontalt eller vertikalt, opp til lengder på 14 meter.

Standardsugekoppene egner seg til nesten alle kjente og benyttede tak- og veggpaneler. Spesielle sugekoppsett kan leveres til andre profiler, for eksempel bølge- og taksteinprofiler.

Enheten er robust, solid og utstyrt med sterke beskyttelseshåndtak. En lydalarm varsler når vakuumnivået er for lavt eller batteriet er i ferd med å lades ut. Sugekoppene er utstyrt med utskiftbare tetningsprofiler som kan skiftes ut enkelt og økonomisk i tilfelle skade eller slitasje.

CladBoy, den allsidige partneren til installasjonsteamet ditt!