+47 33 74 05 60

Phone

Ansvarsfraskrivelse

VIAVAC vacuum lifting B.V. legger stor vekt på pålitelighet og at publiserte tekster og illustrasjoner er oppdaterte. VIAVAC vacuum lifting B.V. kan imidlertid ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader som oppstår på grunn av informasjonen som gis av oss på dette nettstedet.  Det kan ikke avledes noen rettigheter av noe slag eller fremsettes noe krav på grunnlag av innholdet på dette nettstedet.

Materiellet på dette nettstedet må ikke kopieres og/eller offentliggjøres i form av trykking, fotokopiering, via Internett, intranett eller på annen måte uten skriftlig forhåndssamtykke fra VIAVAC vacuum lifting B.V.